Sloopwerkzaamheden voor de bouw.
Sloopwerkzaamheden gaan in fases. Eerst vindt er een vooronderzoek plaats om de locatie en objecten te beoordelen en de kosten, tijd en risico’s van de sloopwerkzaamheden in te schatten.

Na de sloopmelding en aanvraag van vergunningen stelt het sloopbedrijf een plan van aanpak op en bespreekt deze met de opdrachtgever. Er is een sloopmelding nodig bij de gemeente wanneer een te slopen object groter is dan 10 vierkante meter en een asbestvergunning wanneer de hoeveelheid asbesthoudende materialen meer bedraagt dan 35 vierkante meter. Ten slotte vraagt de sloper ook een omgevingsvergunning aan voor selectief slopen en asbest verwijderen (zie Bouwbesluit 2012). Hierna kan de sloop plaatsvinden.

De sloop wordt zo vriendelijk mogelijk voor de omgeving uitgevoerd. De sloper laat ruimtes en doorgangen stofvrij maken en regelt de scheiding van bouwmaterialen voor hergebruik en recycling. Het restafval gaat naar een afvalstation. Daarna wordt de eindbalans opgemaakt.
Slopen met of zonder asbest.
Het risico op asbestziektes.
Asbest is een mineraal van minuscuul kleine vezeltjes. (foto asbest) Niet alle soorten asbest zijn even gevaarlijk. Wanneer deze kleine vezeltjes in de luchtwegen komen nestelen zij zich daar en veroorzaken ziektes.

Wetenschappelijk onderzoek heeft het verband tussen ernstige ziektes zoals asbestkanker (mesothelioom en longkanker) en asbestgerelateerde longziektes zoals asbestose aangetoond. Elk jaar overlijden er veel mensen in Nederland aan asbestziektes. Het risico zit in het inademen en inslikken van deze losse vezels. Het is belangrijk deze risico’s van blootstelling aan asbest te vermijden. Veilig werken is belangrijk!

Asbest in bouwmaterialen van voor 1994
Asbest zit vooral in oude bouwmaterialen, in daken, in plaatwerk aan muren en achter de cv-ketel, in golfplaten, in oud tapijt zoals vinyl en ook in kit et cetera. Het werken aan of in asbestmateriaal zorgt ervoor dat de vezels vrijkomen in de lucht.

Stofvrij slopen
In woningen en gebouwen van na 1994 komt helemaal geen asbest meer voor. Toen werd het verboden om asbest in bouwmaterialen te gebruiken. Een grotere of kleinere klus in een moderner gebouw is daarom asbestveilig.

Niet alleen asbest is slecht voor de gezondheid van werknemers, maar ook andere stoffen die vrij komen tijdens het slopen, bijvoorbeeld mineraalgesteente zoals kwarts. Dit komt vrij bij boren, slijpen of schuren in steen. Zo stofvrij mogelijk werken is altijd het beste. De juiste gereedschappen, slopen in compartimenten, een effectieve stofzuiger, een kwalitatief filtersysteem en het gebruiken maken van verneveling met water bepalen de mate van stofvrij slopen.

Is er sprake van asbesthoudend bouwmateriaal dan moet deze asbest gesaneerd worden. Dit begint met een asbestinventarisatie. Het komt voor dat tijdens het slopen men opeens asbest ontdekt, dan moet de officiële weg bewandeld worden ten aanzien van asbestverwijdering. Dit kan zorgen voor een vertraging in de planning van het sloopwerk in verband met de tijd die het protocol voor asbestverwijdering vraagt.
AZR Soest sloopt en verwijdert asbest veilig en vakkundig.
Veilig werken
Een sloopbedrijf dat asbest verwijdert moet veilig werken om zijn werknemers te beschermen. De wettelijke regelgeving volgt het sloopbedrijf nauwgezet. Een vaste volgorde bepaalt de goede gang van zaken:

Asbestinventarisatie van het gebouw en het type asbest
Asbestverwijdering
Eindinspectie

Het sloopbedrijf werkt aan de hand van het asbestinventarisatie rapport. De sloopwerknemers zetten de omgeving van het sloopproject af met asbestborden en brengen afrastering aan met de bekende gele linten die waarschuwen tegen asbest. Wanneer men aan de binnenkant een gebouw sloopt, tapet de werknemer de werkruimte luchtdicht af en zorgt voor afzuiging van lucht via een speciale asbest luchtpomp.

Werknemers dragen beschermende kleding over lichaam inclusief hoofd en handen tijdens het slopen en moeten zich ook douchen en omkleden na het sloopwerk. Asbestverwijdering is over het algemeen zwaar werk. De asbesthoudende materialen en de besmette kleding worden grondig verpakt en afgevoerd.

Hierna volgt een eindinspectie waarbij de laboratoriumwaardes van de vezeluitstoot worden gecontroleerd en vastgesteld. Er mag pas weer in het pand gewoond of gewerkt worden, wanneer de vezels verdwenen zijn en de waardes zijn genormaliseerd.

AZR Soest voor sloopwerkzaamheden bij bouw en renovatie
AZR Soest is aannemer van sloopprojecten voor de bouw. AZR Soest saneert zowel gebouwen als bodems voor particulieren en ondernemers. (foto) Onze expertise ligt op de eerste plaats bij vakkundig sloopwerk. Of het nu totaalsloop, renovatiesloop of andere sloopprojecten betreft AZR Soest is specialist en regelt de werkzaamheden voor u vanaf de onderzoek- en initiatieffase tot aan het eindresultaat. Wij hebben ruim 60 jaar ervaring in sloopwerk.

AZR Soest hanteert scherpe tarieven voor sloopwerk en asbestverwijdering en werkt met zo min mogelijk overheadkosten en volgens de wettelijke regelgeving en certificeringen (SC540 en SC530).
Neem hier contact op voor sloopwerk en / of asbestverwijdering.
Neem hier contact op voor sloopwerk en / of asbestverwijdering.
Verbod op asbestdaken in Nederland
Elk asbestdak in Nederland moet weg! Vanaf 2024 komt er een verbod op het nog hebben van asbestdaken. De overheid pakt nu asbesthoudende materialen in de buitenlucht het eerst aan. Dakleien en asbestdaken moet u als eigenaar verwijderen of laten verwijderen. Gemeentes of provincie gaan op handhaving van het verbod toezien.

Bij verweer van het asbesthoudend materiaal in de buitenlucht komen er schadelijke asbestvezels vrij, die slecht zijn voor de gezondheid van mensen in de directe omgeving. De Nederlandse asbestdaken zijn inmiddels dertig jaar of ouder en in verweerde staat en daarom een gevaar voor de volksgezondheid. Alle asbestdaken met of zonder oude golfplaten moeten worden verwijderd.

Subsidie voor verwijdering van asbestdaken
Het is vanaf januari 2016 mogelijk subsidie aan te vragen voor het verwijderen of laten verwijderen van oude asbestdaken. Ook kunnen agrarische bedrijven subsidie krijgen wanneer zij hun asbestdaken laten vervangen door zonnepanelen.

Het te verwijderen asbestdak moet minimaal 35 vierkante meter zijn. De subsidie komt neer op ongeveer 4,50 euro per vierkante meter met een maximum van 25.000 euro per eigenaar. Wanneer het jaarlijkse subsidieplafond al bereikt is, schuift de subsidieaanvraag door naar het volgende jaar. Tussen 2016 en 2019 is deze subsidieaanvraag mogelijk.

Heeft u nog oude asbestdaken of golfplaten die verwijderd moeten worden?

AZR Soest helpt u graag en vakkundig bij het slopen en verwijderen van gebouwen en asbestdaken.
Vraag hier meteen uw offerte aan!