Asbestsanering in Utrecht

Jan de Ruijter BV zet zich in voor asbestsanering in Utrecht. Asbestsanering wordt ook wel asbestverwijdering genoemd. Het verwijderen van asbest in Utrecht is de op één na grootste activiteit van De Ruijter BV. Zo zijn wij gespecialiseerd in het saneren van asbest. Binnen of buiten kan een asbestsanering zijn.

Sanering met asbest binnenshuis is meestal klein. Zo wordt een kleine ketelplaat verwijderd. Het kan ook iets groters zijn. Hierbij kan gedacht worden aan de gehele plafond- of vloerafwerking. Bijvoorbeeld:

 • Tegels
 • Laminaat
 • PVC
 • Houten vloer

asbestsanering-sloopplaats
Wij werken zorgvuldig en veilig

Soorten asbest

In Utrecht vindt asbestsanering vaker buiten het gebouw plaats. Asbestsanering dat buiten plaatsvindt, wordt buitensanering genoemd. In Utrecht wordt er vaker milieusanering gedaan door de Ruijter BV. De meest voorkomende taken in Utrecht zijn opgesplitst in twee soorten asbestsanering:

 1. Golfplaten
 2. Rookgasafvoeren

Golfplaten(dak)

U denkt bij deze vorm van asbestsanering aan het verwijderen van de golfplaten. Golfplaten worden het meest gebruikt op daken of als schuurisolatie. Boven op de schuren bevinden soms ook enkele tegels. Het kan zo zijn dat uw magazijn, zonder dat u het weet, een golfplaten dak heeft. Als u niet zeker weet of de golfplaten asbest bevatten, kunt u het beste contact met ons opnemen. Wij helpen u ermee.

Rookgas afvoeren

Tijdens de verbrandingscyclus van een ketel worden rookgassen uitgestoten. Dit gebeurt wanneer u warmte en / of warm water opneemt. Een rookgasafvoersysteem zorgt voor een veilige afvoer van dergelijke rookgassen. Er zijn verschillende soorten kachels en opties voor de constructie. Wanneer u niet zeker weet welk type kachel u heeft, kunnen wij daarbij helpen. Een veilige afvoer is belangrijk voor het rookgas. Als u te laat ingrijpt kan dat ernstige gevolgen hebben. Dit betekent dat juiste keuze van cruciaal belang is.

asbest-platen-verwijderen
Asbest kan verstop zitten op plekken waar u nooit aan had gedacht

Hoge kwaliteit

Onze klanten houden van onze aanpak! Vraag vandaag nog uw gratis — en vrijblijvende offerte aan!

Afbraak asbest cyclus

Klanten zijn zich niet bewust van het complexe proces van asbestsanering. Dat laat ons onderzoek blijken van asbestsanering Utrecht.

Bekendheid zijn met het proces is belangrijk voor een; zowel juridisch als vooruitstrevend inzicht. De meesten kennen de werkwijze niet en dat wordt als irritant ervaren. De manier waarop de cyclus doorgaat, is ook een mysterie voor het bedrijf.

Wij maken een eind aan deze cyclus. Door het nemen van de juridische structuur ontzorgt De Ruijter BV de opdrachtgever. Inzicht in het verdere verloop van het proces wordt volledig begeleid.

Gemeentewet Milieu Utrecht

Elke omgeving heeft andere regels voor de asbestsanering. Op de hoogte zijn van de regels binnen uw gemeente is verstandig. Heeft u een vraag over asbestsanering in Utrecht? U kunt dan naar de website van de gemeente Utrecht gaan.

Verschillende wetten hebben hun aanpak veranderd na de implementatie van de Omgevingswet. Er was praktisch niets te veranderen.

Twee uitspraken waren in het verleden de belangrijkste richtlijnen voor asbest. Het huisbesluit en het asbestverwijderingsbevel. Tegenwoordig hebben we het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

Bouwbesluit Leefomgeving

Deze eisen zijn opgenomen in het Bouwbesluit leefomgeving (Bbl) voor woningen. Het Bbl strekt zich niet uit tot objecten (bijvoorbeeld schepen).

Het Bbl bepaalt nu hoeveel asbestvezels met de hoogste concentratie zijn toegelaten. Deze maximale concentratie is vooraf in het Bouwbesluit vastgelegd.

In het Bbl is ook bepaald dat u asbestsanering altijd aan de overheid moet melden. Hier voor moet u een bekend verwijderingsbedrijf wordt ingeschakeld. Het heeft de inhoud van eerdere regelgeving niet herzien.

Omgevingswet

Met de invoering van de Omgevingswet veranderen de richtlijnen voor arbeidsomstandigheden niet. Ook voor Utrecht en omstreken gelden deze regels. De Ruijter BV zal dezelfde principes hanteren in de Arbowetgeving.

Asbest is zeer schadelijk. Daarom is asbestbehandeling onderworpen aan strikte voorschriften. Bij bouw, renovatie en sloop moet u maatregelen nemen. Dat is om te voorkomen dat asbestdeeltjes zich verspreiden. Bij brand of een incident gelden voorschriften. Dit is in het kader voor de veiligheid van de lokale bevolking.

Tot 1994 werd door de fabrikanten asbest gebruik. De Asbestgids biedt een grote verscheidenheid aan informatie. Vooral op asbestgerelateerde producten die in en rond huizen te vinden zijn. Dit is handig als u in Utrecht woont en meer informatie nodig heeft over het verwijderen van asbest.

In en rond huizen zijn de meest voorkomende asbesthoudende producten te zien. Dit betekent niet dat elk huis asbest bevat, maar de kans is groot.

Opmerking: Of een materiaal of product asbest bevat, kan worden bepaald in een laboratoriummonster. Het is echter mogelijk om asbestmaterialen thuis te herkennen. Wilt u weten of er asbest in huis is? U moet dan een inventaris van asbest laten maken. De Ruijter BV is een erkende organisatie voor asbestproductie.

Meer details zijn te vinden op aandeslagmetdeomgevingswet.nl op de folder. U vindt hier waar u asbest kunt vinden:

 • In en rondom woningen;
 • Binnen woningen;
 • Op de boerderij;

Asbest is gevaarlijk

Asbest kan giftig zijn. Daarom is de behandeling van asbest onderworpen aan strikte wetten. Bij de bouw, renovatie en sloop moeten maatregelen moet u. Dit is om de verspreiding van asbestdeeltjes te voorkomen. Bij brand en ongevallen zijn voorschriften van toepassing. Deze zijn er om te zorgen dat de veiligheid van de lokale bevolking niet in het gedrang komt.

In verschillende gefabriceerde producten gebruikten fabrikanten vóór 1994 asbest. De Asbestgids biedt informatie over de grote verscheidenheid. Voornamelijk over asbestgerelateerde producten die in en rond huizen te vinden zijn. Dat is handig als u in Utrecht woont en u heeft meer informatie nodig over asbestsanering.

In en rond huizen zijn hier de meest voorkomende asbesthoudende producten te zien. Dit betekent niet dat iedere woning asbest bevat, maar de kans is groot.

Let op: het is mogelijk om in een laboratoriumstudie te bepalen of een stof of product asbest bevat. Materialen met asbest zijn echter wel thuis te herkennen. Wilt u weten of uw woning asbest heeft? Dan moet u een asbestinventarisatie laten doen. De Ruijter BV is een gecertificeerd inventarisatiebureau voor asbest.

Op aandeslagmetdeomgevingswet.nl kunt u meer informatie vinden. Hier kunt u onder anderen vinden waar asbest te vinden is:

 • In en rondom woningen;
 • Binnen woningen;
 • Op de boerderij;
asbestsanering-dak-puimzakken
Asbestsanering is een intensief proces. Wij verhelpen uw asbest en beschermen uw gezondheid.

Hoe werkt het proces van het saneren en slopen van asbest?

Als u genoeg informatie hebt verzameld, kunt u het proces starten. U meldt zich aan via ons contactformulier. Dan gaan door met de opname. We zullen u door het onderzoek naar het rechtssysteem leiden. Daar helpen we graag bij!

We communiceren dan verder met u als klant. Wij doen de opdracht voor u. Op basis van bekende feiten bieden wij een vrijblijvend bedrag aan. Deze offerte wordt desgewenst uiteengezet.

De Ruijter BV heeft een halve eeuw praktijkervaring. Voor Utrecht en de omliggende plaatsen ontzorgen wij de opdrachtgever. We blijven onze afspraken nakomen. En denken na over een circulaire en duurzame uitvoering.

Gratis offerte!

Maak vandaag nog een afspraak voor een offerte! Het is gratis en vrijblijvend. Meer informatie over sloopwerkzaamheden is te vinden op de website van de gemeente Utrecht. Hier kunt u nagaan wat wel en wat niet is toegestaan in uw omgeving.

Onze Utrechtse projecten zijn veelal exclusief. Onze klanten kiezen niet voor “Jan met de pet”. De zorgvuldige omgang met het terrein kan ongelukken voorkomen.

Door zich te houden aan de Nederlandse normen, blijft u in een veilige omgeving. En door onze kennis van de nieuwste technieken en materialen te blijven vergroten, bent u verzekerd van een 100% garantie op succes. Dit zijn onze voorschriften en daarom vertrouwen wij op exclusieve bedrijven en particulieren om de klus te klaren.