Asbestsanering Hilversum

Asbestsanering in Hilversum is de op één na grootste bezigheid van de Ruijter BV. Het werk wat wij afleveren is divers. Zo zijn wij gespecialiseerd in het saneren van asbest. Een asbestsanering kan binnen- of buitenshuis bevinden.

Bij een asbestsanering binnen is meestal iets kleins. Er wordt bijvoorbeeld een klein plaatje verwijderd bij de cv-ketel. Het zou ook kunnen zijn dat het om iets groters gaat. Hierbij moet u denken aan een compleet plafond of afwerkingen voor de vloer. Bijvoorbeeld:

  • Tegels
  • Laminaat
  • PVC
  • Houten vloer

Soorten asbestsanering

Buiten komt asbestbestrijding vaker voor. Asbestsanering in de buitenlucht, noem je buitensanering. In Hilversum voert Ruijter BV voornamelijk buitensaneringen uit. De meest voorkomende banen verdelen zich in twee asbestsaneringen.

  1. Golfplaten
  2. Rookgasafvoeren

asbestsanering-sloopplaats
Wij werken zorgvuldig en veilig

Golfplaten (dak)

Bij deze vorm van asbestsanering denk je aan het verwijderen van golfplaten. Golfplaten bevinden zich het meest op daken of als isolatie voor een schuur. Ook worden deze platen gevonden boven op de loodsen. Zo kan het zijn dat uw loods een golfplatendak heeft zonder dat u het weet. Wanneer u niet zeker weet of er asbest in de golfplaten zit, kunt u het best contact met ons opnemen. Wij helpen u hiermee verder.

Rookgas afvoeren

Tijdens de verbrandingscyclus van de ketel om warmte en warm water te verkrijgen, komt het rookgas vrij. Ook moet u ervoor zorgen dat deze rookgassen veilig worden afgevoerd. Er zijn verschillende soorten kachels en bouwmogelijkheden. De veiligheid van de rookgasafvoer is cruciaal. Het is essentieel dat we de juiste keuze maken.

asbest-platen-verwijderen
Asbest kan verstop zitten op plekken waar u nooit aan had gedacht

Hoge kwaliteit

Onze klanten houden van onze aanpak! Vraag vandaag nog uw gratis — en vrijblijvende offerte aan!

Procesverloop verwijderen van asbest

Klanten zijn zich niet bewust van het ingewikkelde procesverloop. Dit blijkt uit ons onderzoek over Asbestsanering Hilversum.

De onwetendheid van het procesverloop voor; zowel wettelijk als voortschrijdend inzicht is belangrijk. De meeste klanten kennen het proces niet en dat is vervelend. Ook hoe het proces verder verloopt, is voor de klant vaak een raadsel. De Ruijter BV ontzorgd de klant door het afnemen van het wettelijke kader. Het inzicht in het verdere procesverloop wordt geheel begeleid.

Omgevingswet Gemeente Hilversum

Iedere omgeving heeft andere regels voor het saneren van asbest. Het is fijn om op de hoogte te zijn over de regels in uw gemeente. Heeft u een vraag over asbestsanering in Hilversum? Dan kunt u op de website van Gemeente Hilversum terecht.

Sinds de invoering van de Omgevingswet hebben verschillende wetten hun standpunt veranderd. Er is nagenoeg niets aangepast.

In het verleden waren er twee besluiten de belangrijkste bepalingen over asbest. Het Asbestverwijderingsbesluit en het Bouwbesluit. Tegenwoordig hebben we het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), voor woningen, heeft deze eisen opgenomen. Het Bbl is niet van toepassing op objecten (zoals schepen). Het blijft beschermd door het Asbestverwijderingsbesluit.

Bouwbesluit Leefomgeving

Het Bbl bepaalt nu hoeveel asbestvezels binnenshuis maximaal mogen bij de hoogste concentratie. Deze maximale concentratie was eerder vermeld in het Bouwbesluit.

Het Bbl bepaalt ook dat asbestsanering altijd aan de instantie moet worden gemeld. En dat doorgaans een erkend verwijderingsbedrijf wordt ingeschakeld. De inhoud van eerdere regelgeving is niet bijgewerkt.

Met de komst van de Omgevingswet veranderen de arbeidsomstandighedenregels niet. Dezelfde principes in het Arbo-reglement zullen ook worden nageleefd door De Ruijter BV. Voor uw asbestsanering Hilversum en omstreken.

Asbest is gevaarlijk

Asbest kan giftig zijn. Daarom is de behandeling van asbest onderworpen aan strikte wetten. Bij de bouw, renovatie en sloop moeten maatregelen moet u. Dit is om de verspreiding van asbestdeeltjes te voorkomen. Bij brand en ongevallen zijn voorschriften van toepassing. Deze zijn er om te zorgen dat de veiligheid van de lokale bevolking niet in het gedrang komt.

In verschillende gefabriceerde producten gebruikten fabrikanten vóór 1994 asbest. De Asbestgids biedt informatie over de grote verscheidenheid. Voornamelijk over asbestgerelateerde producten die in en rond huizen te vinden zijn. Dat is handig als u in Hilversum woont en u heeft meer informatie nodig over asbestsanering.

In en rond huizen zijn hier de meest voorkomende asbesthoudende producten te zien. Dit betekent niet dat iedere woning asbest bevat, maar de kans is groot.

Let op: het is mogelijk om in een laboratoriumstudie te bepalen of een stof of product asbest bevat. Materialen met asbest zijn echter wel thuis te herkennen. Wilt u weten of uw woning asbest heeft? Dan moet u een asbestinventarisatie laten doen. De Ruijter BV is een gecertificeerd inventarisatiebureau voor asbest.

Op aandeslagmetdeomgevingswet.nl kunt u meer informatie vinden. Hier kunt u onder anderen vinden waar asbest te vinden is:

  • In en rondom woningen;
  • Binnen woningen;
  • Op de boerderij;

asbestsanering-dak-puimzakken
Asbestsanering is een intensief proces. Wij verhelpen uw asbest en beschermen uw gezondheid.

Hoe verloopt het proces van het slopen en asbest saneren?

Door zich te houden aan de Nederlandse normen, blijft u in een veilige omgeving. En door onze kennis van de nieuwste technieken en materialen te blijven vergroten, bent u verzekerd van een 100% garantie op succes. Dit zijn onze voorschriften en daarom vertrouwen wij op exclusieve bedrijven en particulieren om de klus te klaren.

Gratis offerte!

Maak vandaag nog een afspraak voor een offerte! Deze is gratis en vrijblijvend. Op de website van Gemeente Hilversum kunt u meer informatie vinden over sloopwerken. Hier kunt u vinden wat wel en niet mag in uw woonomgeving.

Onze projecten uit Hilversum zijn voor een groot deel exclusief. Onze klanten moeten het hebben van vertrouwenspersonen en kiezen niet voor “Jan met de pet”. Door nauwkeurig om te gaan met het vastgoed kunnen ongelukken worden voorkomen.

Door de Nederlandse normen aan te houden blijft u in een veilige omgeving. En door onze kennis te blijven vergroten met de nieuwste technieken en materiaal, bent u verzekerd tot een 100% succes garantie. Dat zijn onze leefregels en daarom vertrouwen exclusieve bedrijven en particulieren ons met de klus de geklaard moet worden.